Notice descriptive

  • Versement de Maître Gabriel CHATILLON, notaire à Ambérieu-en-Bugey
    • ORSET Isaac, notaire à Saint-Rambert
      • Minutes
3 E 13439 - 29 août 1726-7 octobre 1731 - (29 août 1726-7 octobre 1731)
Notaire : Orset, Isaac (actif en 1726-1754)
Lieu de résidence : Saint-Rambert-en-Bugey (Ain, France)