Notice descriptive

  • Versement de Maître Serge CHOPARD, notaire à Saint-Rambert-en-Bugey
    • CHAMPION Claude, notaire à Saint-Rambert-en-Bugey
      • Minutes
3 E 26469 - 1er mai 1730-2 janvier 1731 - (1er mai 1730-2 janvier 1731)
Notaire : Champion, Claude (actif en 1728-1744)
Lieu de résidence : Saint-Rambert-en-Bugey (Ain, France)