Notice descriptive

  • Versement de Maître Gabriel CHATILLON, notaire à Ambérieu-en-Bugey
    • ORSET Isaac, notaire à Saint-Rambert
      • Minutes
3 E 13441 - mars 1734-25 août 1737 - (mars 1734-25 août 1737)
Notaire : Orset, Isaac (actif en 1726-1754)
Lieu de résidence : Saint-Rambert-en-Bugey (Ain, France)